Poc Poc beer club

Poc Poc beer club

39 Phạm Ngọc Thạch, W9, D3, HCMC

Chủ đầu tư: Mr N.C.C

Thiết kế và thi công: 2017

Diện tích: 940m2

Hang mục: nội - ngoại thất

Quay về trang dự án

Chúng tôi giúp bạn định hình ý tưởng của mình từ thiết kế đến xây dựng.