Red Ruby Peninsula

Red Ruby Peninsula

Vạn Ninh, Khánh Hòa

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Khách sạn và nghỉ dưỡng Thiên Niên Kỷ Vân Phong

Thiết kế: 2019 - 2020
Diện tích xây dựng 5.253m2 trên khu đất 97.997,31 m2.

Hạng mục: kiến trúc, nội thất.

Quay về trang dự án

Chúng tôi giúp bạn định hình ý tưởng của mình từ thiết kế đến xây dựng.