Vinhomes – Ba Son apt

Vinhomes – Ba Son apt

Ba Son

Thiết kế và thi công: 2018

Diện tích: 120 m2

Hạng mục: nội thất.

Quay về trang dự án

Chúng tôi giúp bạn định hình ý tưởng của mình từ thiết kế đến xây dựng.